Welkom bij Barkema Natuurlijk

Natuur is vaak dichterbij dan je denkt. Het gaat erom je ogen te openen voor wat er allemaal om je heen is. Het laat je verwonderen. Een laagstaande zon schijnend door het riet of de verborgen roep van een waterral aan de waterkant. Kinderen staan vaak dicht bij de natuur en merken van alles op, zoals dauwdruppels op het gras of insecten tussen de dode bladeren. Om je meer kennis bij te brengen over wat er allemaal te zien en horen is, geef ik natuureducatie door middel van natuurcursussen en excursies. Tijdens deze cursussen worden theorie en praktijk afgewisseld waarbij je verschillende natuurgebieden bezoekt.

Natuurexcursie gekoppeld aan creatieve workshop

De natuur beleven tijdens een excursie en daarna in een karakteristiek atelier al het moois dat er te zien is uitwerken! Schrijf je nu in voor zaterdag 18 april 2020!

Cursussen

 • Cursus opleiden tot natuurgids
 • Cursus natuureducatie voor docenten in basisonderwijs
 • Cursus jeugdeducatie
 • Vogelcursus

Excursies

 • Voor alle leeftijden
 • Jeugdexcursies
 • Excursies met een thema bijvoorbeeld sporen zoeken
 • Excursies voor speciale groepen, zoals familie- of bedrijfsuitje

Voor een excursie is het mogelijk uit verschillende natuurterreinen te kiezen. Dit kan altijd in overleg plaatsvinden.
Heb je voorkeur voor een bepaald gebied, dan wordt daar rekening mee gehouden.

lydia-barkema-natuurlijk

Over Lydia Barkema

Van kinds af aan ben ik geïnteresseerd in de natuur. Mijn vader nam me altijd mee de natuur in en van hem heb ik de eerste dingen leren herkennen. Door het volgen van een natuurgidsencursus is mijn belangstelling en kennis gegroeid. Ik vind het enthousiast maken van anderen voor de natuur erg leuk om te doen. Ik zet me in voor natuureducatie door het geven van cursussen en excursies. En vind het mooi om te zien als de vonk overspringt. Wil je ook mee op pad of lijkt het je leuk om door een cursus meer te weten te komen? Neem dan contact met mij op via onderstaand formulier.

Opleiding

 • 2000-2001 Natuurgidsenopleiding Instituut voor Natuureducatie (IVN), Heerenveen
 • 2002-2003 Eenjarige cursus plantendeterminatie bij dhr. Koopmans, Friese Vereniging voor Veldbiologie (FFF)
 • 2000-2003 Cursussen vlinders en paddenstoelen IVN Sneek
 • 2000-2006 Cursussen vogelherkenning IVN Leeuwarden
 • 2003 Sovoncursus BMP (broedvogel monitoring project)
 • 2006 Sovoncursus BMP  moerasvogels monitoren
 • 2009 Cursus grondgebonden zoogdieren, Zoogdiervereniging
 • 2010 Ringvergunning voor roofvogels en uilen
 • 2013 Ottercursus Zoogdiervereniging
 • 2014 Libellencursus It Fryske Gea

Projecten

 • Vismigratieproject Afsluitdijk Wadden Center educatieprogramma opgezet in samenwerking met de Waddenvereniging op Kornwerderzand. Voor realisatie van de Vismigratierivier een  excursieprogramma opgezet voor It Fryske Gea: lezingen, wandelexcursie, vaarexcursie en educatieprogramma voor schoolkinderen in het basisonderwijs.
 • Natuurgidsen voor het vismigratieproject opgeleid in samenwerking met de Waddenvereniging.
 • Excursies geven namens It Fryske Gea voor alle leeftijden,
  specifieke jeugdexcursies en ledenexcursies in verschillende gebieden van It Fryske Gea.

Cursussen gegeven

 • 2004-2010 Jaarlijkse vogelcursussen Instituut voor Natuureducatie (IVN), Sneek
 • 2014-2019 Roofvogel-en uilencursus in Rijs, Joure, Gorredijk, Olterterp en Bakkeveen
 • 2016 Gastdocent jeugdgidsencursus (IVN), Leeuwarden
 • 2017 en 2018 Cursus wadvogels en watervogels tellen in samenwerking met Sovon, Leeuwarden
 • 2018 en 2019 Mentor voor opleiden nieuwe ringer van uilen, Vogeltrekstation Nederland
 • 2019 Natuurgidsencursus voor It Fryske Gea, Eernewoude

Excursies gegeven

 • 2007-2014 Afdeling natuureducatie bezoekerscentrum Mar en Klif, Oudemirdum
 • 2010-heden Als natuurgids bij It Fryske Gea op de Makkumer Noordwaard, Makkumer Zuidwaard en Eendenkooi Piaam voor alle leeftijden. In Nationaal Park de Alde Feanen, Eernewoude; in de Lindevallei jeugdexcursies voor basisonderwijs en in het Ketlikerskar, Mildam, jeugdexcursies voor basisonderwijs.
 • 2014-2015 Jeugdexcursieprogramma ontwikkeld voor 4-6 jaar en uitgevoerd in Olterterp en Drachten

Inventarisaties

 • Inventarisatie van wad-en watervogels
 • Tellingen van slaapplaatsen Grote Zilverreiger
 • Lokaliseren van territoria van roofvogels en uilen, tevens het ringen van de jongen

Jaarlijkse Vogeltellingen

 • Tellingen voor Sovon Vogelonderzoek Nederland in de winterperiode september t/m april: wadvogels, watervogels en slaapplaatstelling Grote Zilverreigers.
 • Roofvogel- en uileninventarisaties voor de Werkgroep Roofvogel Nederland, Kerkuilenwerkgroep Nederland en Sovon
 • Roofvogels en uilen ringen voor Vogeltrekstation Nederland
 • Wad-en watervogelcursus vogels tellen op het Noorderleech, Friese waddenkust

Publicaties

 • 2015 Een explosie van Veldmuizen, een invasie van broedende Velduilen in Friesland in 2014; R.Kleefstra, L.Barkema, D.J.Venema en W.Spijkstra-Scholten. Limosa 88 (2015): 74-82
 • 2016 Cameraobservaties bij Bruine Kiekendiefnesten om prooiaanvoer te kwantificeren;L.P. Barkema-Drost en E. van der Velde. Limosa 89 (2016): 79-83
 • 2016 Ransuilen in Blauwhuis; L. Barkema-Drost. Nieuwsbrief Uilen 20 Kerkuilenwerkgroep Nederland 2016: 21
 • 2018 Havik met een zes-legsel; L.P.Barkema-Drost en J.Flapper. De Takkeling 26: 69-72.

Congressen en presentaties

 • 2015-2019 NOU-congres (Nederlandse Ornithologische Unie) jaarlijks, Haren en Nunspeet
 • 2015 Presentatie Bruine Kiekendiefonderzoek met wildcamera Sovon (Stichting Vogelonderzoek Nederland), Grouw
 • 2015 Lezing Ransuil bijeenkomst Kerkuilenwerkgroep Fryslân, Ureterp
 • 2016 Presentatie congresdag WRN (Werkgroep Roofvogels Nederland) over Bruine Kiekendiefonderzoek, Meppel
 • 2018 Congres International Wader Study Group, Workum

Meer informatie? Stuur mij een bericht!

Barkema Natuurlijk