Welkom bij Barkema Natuurlijk

Natuur is vaak dichterbij dan je denkt. Het gaat erom je ogen te openen voor wat er allemaal om je heen is. Het laat je verwonderen. Een laagstaande zon schijnend door het riet of de verborgen roep van een waterral aan de waterkant. Kinderen staan vaak dicht bij de natuur en merken van alles op, zoals dauwdruppels op het gras of insecten tussen de dode bladeren. Om je meer kennis bij te brengen over wat er allemaal te zien en horen is, geef ik natuureducatie door middel van natuurcursussen, lezingen en excursies. Tijdens deze cursussen worden theorie en praktijk afgewisseld waarbij je verschillende natuurgebieden bezoekt.

Cursussen

 • Cursus vogelherkenning
 • Cursus opleiden tot natuurgids
 • Lezingen
 • Cursus natuureducatie voor docenten in basisonderwijs
 • Cursus jeugdeducatie

Excursies

 • Voor alle leeftijden
 • Jeugdexcursies
 • Excursies met een thema bijvoorbeeld sporen zoeken
 • Excursies voor speciale groepen, zoals familie- of bedrijfsuitje

De verschillende cursussen bestaan uit theoriebijeenkomsten en excursies. Tijdens de excursies wordt de opgedane kennis meteen in de praktijk toegepast.

Wil je alleen een excursie? Dan is het mogelijk uit verschillende natuurterreinen te kiezen. Dit kan altijd in overleg plaatsvinden. Heb je voorkeur voor een bepaald gebied, dan wordt daar rekening mee gehouden.

Over Lydia Barkema

Van kinds af aan ben ik geïnteresseerd in de natuur. Mijn vader nam me altijd mee de natuur in. Door het volgen van een natuurgidsencursus is mijn belangstelling en kennis gegroeid. Ik vind het enthousiast maken van anderen voor de natuur erg leuk om te doen. Ik zet me in voor natuureducatie door het geven van cursussen en excursies. En vind het mooi om te zien als de vonk overspringt. Wil je ook mee op pad of lijkt het je leuk om door een cursus meer te weten te komen? Neem dan contact met mij op via onderstaand formulier.

Opleidingen

 • 2000-2001 Natuurgidsenopleiding Instituut voor Natuureducatie (IVN), Heerenveen
 • Vanaf 2002 verschillende cursussen op gebied van flora, fauna en avifauna gevolgd. Afgerond bij IVN , Sovon (St Vogelonderzoek Nederland), FFF (Friese Vereniging voor Veldbiologie), Vogeltrekstation en Zoogdiervereniging

Projecten

 • Vismigratieproject Afsluitdijk Wadden Center educatieprogramma opgezet in samenwerking met de Waddenvereniging op Kornwerderzand.
 • Dit project bestaat uit lezingen, wandelexcursie, vaarexcursie en educatieprogramma voor schoolkinderen in het basisonderwijs
 • Hiervoor natuurgidsen opgeleid in samenwerking met de Waddenvereniging
 • Voor It Fryske Gea in alle gebieden opleidingscursus gestart voor natuurgidsen
 • Bij Het Groninger Landschap Cursus excursietechnieken voor natuurgidsen gestart
 • Het geven van vogellezingen, ook digitaal.

Cursussen gegeven

 • Vanaf 2004 vogelcursussen Instituut voor Natuureducatie (IVN), Sneek
 • Roofvogel-en uilencursus op verschillende locaties
 • 2016 Gastdocent jeugdgidsencursus (IVN), Leeuwarden
 • 2017 tot 2019 Cursus wadvogels en watervogels tellen in samenwerking met Sovon,
 • Vanaf 2018 mentor voor opleiden nieuwe ringer van uilen en roofvogels Vogeltrekstation Nederland
 • Nascholingen voor natuurgidsen bij It Fryske Gea

Excursies gegeven

 • 2007-2014 Afdeling natuureducatie bezoekerscentrum Mar en Klif, Oudemirdum
 • 2010-heden Als natuurgids bij It Fryske Gea op de Makkumer Noordwaard, Makkumer Zuidwaard en Eendenkooi Piaam voor alle leeftijden. In Nationaal Park de Alde Feanen, Eernewoude; in de Lindevallei jeugdexcursies voor basisonderwijs en in het Ketlikerskar, Mildam, jeugdexcursies voor basisonderwijs.

Inventarisaties

 • Inventarisatie van wad-en watervogels
 • Tellingen van slaapplaatsen Grote Zilverreiger
 • Lokaliseren van territoria van roofvogels en uilen, tevens het ringen van de jongen
 • Inventariseren van roofvogels, uilen en Raven
 • Ringen van roofvogels, uilen en Raven voor Vogeltrekstation Nederland
 • Assisteren tijdens veldwerk aan Lepelaars, Petra de Goeij NIOZ, Schiermonnikoog

Jaarlijkse Vogeltellingen

 • Tellingen voor Sovon Vogelonderzoek Nederland in de winterperiode september t/m april: wadvogels, watervogels en slaapplaatstelling Grote Zilverreigers.
 • Roofvogel-,uilen- en Raveninventarisaties voor de Werkgroep Roofvogel Nederland, Kerkuilenwerkgroep Nederland en Sovon
 • Roofvogels, uilen en Raven ringen voor Vogeltrekstation Nederland
 • Wad-en watervogelcursus vogels tellen op het Noorderleech, Friese waddenkust

Publicaties

 • 2015 Een explosie van Veldmuizen, een invasie van broedende Velduilen in Friesland in 2014; R.Kleefstra, L.Barkema, D.J.Venema en W.Spijkstra-Scholten. Limosa 88 (2015): 74-82
 • 2016 Cameraobservaties bij Bruine Kiekendiefnesten om prooiaanvoer te kwantificeren;L.P. Barkema-Drost en E. van der Velde. Limosa 89 (2016): 79-83
 • 2016 Ransuilen in Blauwhuis; L. Barkema-Drost. Nieuwsbrief Uilen 20 Kerkuilenwerkgroep Nederland 2016: 21
 • 2018 Havik met een zes-legsel; L.P.Barkema-Drost en J.Flapper. De Takkeling 26: 69-72
 • 2020 Protocol beschermingsmaatregelen bij broedgevallen Velduil – voor provincie Fryslân; BarkemaNatuurlijk, Lydia Barkema-Drost
 • 2021 Opmerkelijk aantal broedgevallen van de Velduil in Zuidwest-Friesland 2019; Lydia Barkema-Drost. Uilen 10: 28-35. Lees hier het artikel

Congressen en presentaties

 • Vanaf 2015 NOU-congres (Nederlandse Ornithologische Unie) jaarlijks, Haren en Nunspeet
 • 2015 Presentatie Bruine Kiekendiefonderzoek met wildcamera, Sovonbijeenkomst (Stichting Vogelonderzoek Nederland), Grouw
 • 2015 Lezing Ransuil bijeenkomst Kerkuilenwerkgroep Fryslân, Ureterp
 • 2016 Presentatie over Bruine Kiekendiefonderzoek op congresdag WRN (Werkgroep Roofvogels Nederland), Meppel
 • 2018 Congres International Wader Study Group, Workum
 • 2019 Interview in Sovon Nieuws over de Velduil. Lees hier het interview
 • 2020 Presentatie over Velduilonderzoek op congresdag WRN (Werkgroep Roofvogels Nederland), Meppel

Meer informatie? Stuur mij een bericht!

  Barkema Natuurlijk